Jak zadat video produkci brief na výrobu videa, abyste dostali to, co chcete?

04.04.2021

20 % návštěvníků vašeho webu si přečte text, 80% si prohlédne stejný obsah formou promo videa

Není to klišé, když tu napíšu, že jako nejdůležitější věc ze zakázky promo videa vnímáme ten okamžik, když je klient spokojený s výsledkem, neváhá nás oslovit na další video spolupráci nebo se nás nebojí doporučit jako video produkci svým známým. K tomu, abychom naplnili klientovo očekávání od promo videa a výsledek byl prostě "wow" potřebujeme precizní zadání pro naši video produkci. Základní body, které níže popisuji vedou právě k tomuto cíli.


Zodpovědná osoba za promo video (Klient):                      

Zodpovědná osoba za video produkci (Dodavatel):

1. Popište video projekt, o jaký typ vašeho produktu (výrobek, služba, akce) se jedná a který budeme ukazovat a akcentovat ve videu:

Specifikace služby nebo produktu, jakou má konkurenční výhodu. Je to nový produkt, nebo se jedná o již zavedený produkt. Styl dosavadní marketingové komunikace, jestli ponechat nebo nabídnout nový pohled.

2. Popište situaci na trhu nebo jak videem komunikuje konkurence. (Kdo je konkurence?)

Informace o tom, kdo je přímá konkurence, jak komunikuje, jestli používá ve svém marketingu promo videa nebo video reklamu.

3. Očekávaný výsledek od promo videa:

Jaký typ reklamního videa chcete vyrobit a v jaké časové stopáži (video reportáž, promo video, produktové video, video animaci, video tutoriál apod.) v jakých komunikačních kanálech se bude promo video využívat. Kolik budete potřebovat variant vytvořit ve video postprodukci (myšleno jaké rozměry, kvalitu a rozlišení).

4. Cílová skupina:

Popis cílové skupiny, komu je reklamní video určeno - věk, lokalita, zájmy, pohlaví apod.

5. Reklamní sdělení:

Popis toho, co má video reklama propagovat, co za emoce má vyvolat. Kam má video reklama klienta odvést - myšleno na webovou stránku, k instalaci aplikace, nákupu zboží,  registrovat se apod).

6. Grafika a texty požadované v promo videu:

Textových sdělení (claimy), které se mají ve videu spotu objevit. Call-to-action, slogany, termíny, headliny, lokace akce, logo apod.

7. Inspirace a styl v jakém má promo video být zpracované:

Odkazy na podobná promo videa nebo reklamní videa, která se zadavateli líbí a které pro zadavatele mají sílu sdělení.

8. Mandatorní prvky požadované v promo videu:

Povinné prvky, grafika, sdělení, zákonem daná, upozornění co musí video obsahovat.

9. Tón komunikace promo videa:

Odlehčená - vtipná, provokující - syrová, animace - hravá, filmové promo video s příběhem, kreslené video - infografika, porovnávající výhody apod. Kde je umístěn akcent.

10. Délka promo videa:

11. Komunikační kanál video reklamy:

Kde se bude video spot používat - YouTube, firemní web, cover video Facebook, TV IG, IG stories, Google Ads, SKlik, LinkedIn, remarketing apod.

12. Technický výstup - všechny požadované formáty a rozlišení:

Podle zvoleného komunikačního kanálu uvést přesnou technickou specifikaci pro postprodukci videa (počet, formáty, rozměry a datovou velikost povolených souborů apod.)

13. Zvuk a hudba:

Co je požadováno - Voice-over promo videa (kdo dodá a kdy), hudba s volnými právy užití, hudba z hudební banky s licencí atd.

14. Termín první korektury promo videa:


Regina www.videoprofirmu.com