Jak správně zadat produkci výrobu videa, abyste dostali to co chcete?

04.04.2019

20 % návštěvníků vašeho webu si přečte text, 80% si prohlédne stejný obsah formou videa

Není to klišé, když tu napíšu, že jako nejdůležitější věc ze zakázky vnímáme ten okamžik, když je klient spokojený s výsledkem, neváhá nás oslovit na další spolupráci nebo se nás nebojí doporučit. K tomu, abychom splnili to očekávání a výsledek byl prostě "wow" potřebujeme precizní zadání. Body, které zde popíšu vedou právě k tomuto cíli.


Zodpovědná osoba (Klient):                      Zodpovědná osoba (Dodavatel):

1. Popište projekt, o jaký typ vašeho produktu (výrobek, služba, akce) se jedná:

Specifikace služby nebo produktu, jakou má konkurenční výhodu. Je to nový produkt, nebo se jedná o již zavedený produkt. Styl dosavadní komunikace, jestli ponechat nebo nabídnout nový pohled.

2. Popište situaci na trhu nebo jak postupuje konkurence. (Kdo je konkurence?)

Informace o tom, kdo je přímá konkurence, jak komunikuje, jestli používá videa.

3. Očekávaný výstup:

Jaký typ videa budeme dělat a v jaké časové stopáži (reportáž, produktové video, animaci, tutoriál apod.) v jakých komunikačních kanálech se bude video používat. Kolik bude variant.

4. Cílová skupina:

Popis cílové skupiny, komu je video určeno - věk, lokalita, zájmy, pohlaví apod.

5. Sdělení:

Popis toho, co má video propagovat.

6. Grafika a texty:

Textových sdělení (claimy), které se mají ve spotu objevit. Call-to-action, slogany, termíny, headliny, lokace akce, logo apod.

7. Inspirační zdroje:

Odkazy na podobná videa, která se zadavateli líbí a které pro zadavatele mají sílu sdělení.

8. Mandatorní prvky:

Povinné prvky, grafika, sdělení, zákonem daná, upozornění co musí video obsahovat.

9. Tón komunikace:

Odlehčená - vtipná, provokující - syrová, animace - hravá, filmové video s příběhem, kreslené video - infografika, porovnávající výhody apod. Kde je umístěn akcent.

10. Délka videa:

11. Komunikační kanál reklamy:

Kde se bude spot používat - YouTube, firemní web, Facebook, IN, Google Ads., Sklik, remarketing apod.

12. Technický výstup - všechny požadované formáty a rozlišení:

Podle typu komunikačního kanálu uvést přesnou specifikaci počet, formáty a velikost povolených souborů.

13. Zvuk a hudba:

Co je požadováno - Voice-over (kdo dodá a kdy), hudba s volnými právy užití, hudba z hudební banky atd.

14. Termín první korektury:


Regina www.videoprofirmu.com