Pamatujte si, video reklama 🎬 je obchodní zástupce, který je klientům k dispozici 24/7 ⌚

Produktové video | Firemní video | Promo video

Promo videa - jasné a atraktivní představení výrobku nebo služby videem - akcentuje značku, výhody, funkce, vlastnosti, kvalitu, odlišnosti od konkurence, barevné varianty, speciální nabídky apod. Je běžné, že je video v postprodukci zpracováno do více délkových variant, jiná pro firemní web a dynamická verze do 30s pro online reklamy.

Video reklama - speciální formáty pro PPC reklamy, které se používají pro budování značky, k podpoře stěžejního produktu nebo služby, ale i pro remarketing a retargeting. Nejčastěji jsou využívány pro inzerci na Youtube a Google, Sklik, Facebook, Instagram atd. Patří sem bannery, GIFy a videa, která vidíte, když vyhledáváte na internetu.

Video grafika - tento video formát spočívá v komunikaci pomocí symbolů, obrázků, procesů a zvolených posloupností, což umožní rychlejší porozumění obsahu a orientaci v tom, co představujete. Je dobře uchopitelný pro sdělení exaktních informací, popisu procesu apod. a je dobrou volbou i pro B2B segment. 

Video reportáž - objektivní video sestřih záznamu události - video reportáž má silnou informační a emocionální hodnotu. Díky svému žurnalistickému charakteru prezentuje konkrétní akci nebo projekt (konferenci, event, otevření nového provozu, workshop, účast firmy na veletrhu, záznam o projektech společenské odpovědnosti apod.). Firma takovým videem dotváří svůj mediální obraz a komunikuje své aktivity směrem k zákazníkům nebo obchodním partnerům. Nejčastěji doporučovaná stopáž sestřihu jsou 3 minuty, ale lze zajistit i video záznam v neomezené délce.  

Promo video - formát nejčastěji používaný na firemním webu, kde uceleně představení společnost, turistickou destinaci, nabídku služeb, osobnost apod. Měl by podtrhnout to nejdůležitější  z vašeho podnikání, využívá grafiku i jiné efekty zpracování pro sdělení. Doporučená stopáž je 30 sekund až 3 minuty. Je prokázané, že video umístěné na firemním webu zvýší návštěvnost až o 42 %.

Video návod -  názorný pomocník, jak něco používat nebo vyrobit. Například správné používání výrobku, aplikace, nástroje, technická podpora, zaškolení, turistický průvodce apod. Zaznamenává posloupný a srozumitelný postup "krok za krokem". Délka těchto videí je individuální v závislosti na tématu, proto doporučujeme k tutoriálům vytvářet i reklamní Teaser - upoutávku, tou lze dobře na shlédnutí plnohodnotného tutoriálu upozornit reklamou. 

Video animace - rozhýbání vektorových obrázků, fotografií nebo kreslené video s vizuálními i zvukovými efekty. Používá se nejčastěji jako video reklama, animované logo, mikrospot, kreslené video nebo upoutávka atd. Doporučená stopáž od 3 až 30 sekund. Lze vytvořit ovšem i 3D animace nebo delší produktová videa. 

Video Recruitment - videa a video spoty určená pro nábor zaměstnanců prostřednictvím sociálních sítí a výkonnostního video marketingu. Standardní délka je 6 až 30 sekund (bumper reklamy - nepřeskočitelné video). Často se vytváří v sériích s různým motivem pro dynamické nastavení reklamy.