Video reklama 🎬 je obchodní zástupce, který je klientům k dispozici 24/7 ⌚

Promo videa - jasné a atraktivní představení výrobku nebo služby - akcentuje značku, výhody, funkce, vlastnosti, kvalitu, odlišnosti od konkurence, barevné varianty, speciální nabídky apod. Je běžné, že video produkce v postprodukci zpracuje reklamní video do více formátů a variant, jiný pro firemní web a například dynamická verze do 15s pro online výkonnostní reklamy. VideoProFirmu.com vaše video produkce Praha.

Video reklama pro online prostředí - speciální formáty pro PPC reklamy, které se často používají i pro budování značky, k podpoře stěžejního produktu nebo služby, ale i pro remarketing a retargeting. Nejčastěji jsou využívány pro inzerci na Youtube a GoogleAds, Sklik, Facebook, Instagram, LinkedIn atd. Patří sem video bannery, animace, GIFy a videa, která vidíte, při vyhledávání na internetu. VideoProFirmu video produkce Praha.

Explainer Video a infografika - je dynamický formát videa, kdy promo video komunikuje a představuje produkt i pomocí symbolů, ikon, animace procesů a zvolených posloupností, což umožňuje rychlejší porozumění obsahu videa a produkt, který představujete. Je dobrou volbou pro prezentaci exaktních informací, popisu výrobku, představení funkcí aplikace apod. Použitelný v B2C i v B2B komunikaci. VideoProFirmu videoprodukce Praha.

Video reportáž - objektivní video sestřih záznamu události - video reportáž má silnou informační a emocionální hodnotu. Díky svému žurnalistickému charakteru prezentuje konkrétní akci nebo projekt (konferenci, event, otevření nového provozu, workshop, účast firmy na veletrhu, záznam o projektech společenské odpovědnosti apod.). Firma takovým videem dotváří svůj mediální obraz a komunikuje své aktivity směrem k zákazníkům nebo obchodním partnerům. Nejčastěji doporučovaná stopáž sestřihu jsou 3 minuty, ale lze zajistit i video záznam v neomezené délce.  VideoProFirmu video produkce Praha.

Promo video - formát nejčastěji používaný na firemním webu, kde uceleně představí společnost, turistickou destinaci, nabídku služeb, osobnost apod. Měl by podtrhnout to nejdůležitější z vašeho podnikání, využívá grafiku i jiné efekty zpracování pro akcentaci sdělení. Doporučená stopáž je 30 sekund až 3 minuty. Je prokázané, že video umístěné na firemním webu zvýší návštěvnost až o 42%. VideoProFirmu video produkce Praha.

Video návod -  názorný pomocník, jak něco používat nebo vyrobit. Například správné používání výrobku, aplikace, nástroje, technická podpora, zaškolení, turistický průvodce apod. Zaznamenává posloupný a srozumitelný postup "krok za krokem". Délka těchto videí je individuální v závislosti na tématu, proto doporučujeme k tutoriálům vytvářet i reklamní Teaser - upoutávku, tou lze dobře na shlédnutí plnohodnotného tutoriálu upozornit reklamou. VideoProFirmu video produkce Praha.

Animované video - rozhýbání vektorových obrázků, fotografií nebo kreslené video s vizuálními i zvukovými efekty. Používá se nejčastěji jako video reklama, animované logo, mikrospot, kreslené video nebo upoutávka atd. Doporučená stopáž  5 až 30 sekund. Lze vytvořit i 3D animace nebo delší formát jako je animovaný film. VideoProFirmu video produkce Praha.

Video Recruitment - videa a video spoty určené pro nábor zaměstnanců prostřednictvím sociálních sítí a výkonnostního marketingu. Standardní délka je 6 až 30 sekund (bumper reklamy - nepřeskočitelné video). Často se vytváří v sériích s různým motivem pro dynamické nastavení reklamy. V moderní době online komunikace tento formát lze zpracovat, jako osobní video představení a prezentace pro potřeby personální agentury když hledáte zaměstnání.  VideoProFirmu video produkce Praha.